1. Hội đồng nhân dân
  • Phạm Thanh Hà

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0986823187

  • Đoàn Ngọc Sử

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0988122546

  1. Ủy ban nhân dân
   • Phạm Thế Chung

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0986823189

   • Trần Đức Thiện

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

   1. Tư pháp pháp – hộ tịch
    • Đỗ Phương Bắc

     Chức vụ: Tư pháp Hộ tịch

    1. Văn hóa hóa – xã hội
     • Phạm Thế Sơn

      Chức vụ: Văn hóa XH, TVUBND

     1. Công an xã
      • Cao Thanh Tú

       Chức vụ: Trưởng Công An

      • Nguyễn Huy Duy

       Chức vụ: Phó trưởng Công An

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Phạm Văn Linh

       Chức vụ: Địa chính NN- TN- MT

      • Trần Công Minh

       Chức vụ: Địa chính XD- GT- CT

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Phạm Hồng Quân

       Chức vụ: Văn phòng UBND – Nội vụ

       SĐT: 0978.287.406

     4. Trạm y tế xã
      • Vũ Văn Hiến

       Chức vụ: Trưởng trạm y tế

      • Phạm Quang Trường

       Chức vụ: Phó trưởng trạm y tế

     5. BCH quân sự xã
      • Trần Mạnh Tưởng

       Chức vụ: Chỉ huy Trưởng Quân sự - TV UBND

       SĐT: 0977449688

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Phạm Thị Thu

       Chức vụ: Tài chính - KH

      • Nguyễn Văn Hạnh

       Chức vụ: Kế toán – Ngân sách

   2. Thôn Cốc
    • Trần Đình Cành

     Chức vụ: Trưởng thôn Cốc

    1. Thôn Phạm
     • Phạm Văn Tiến

      Chức vụ: Trưởng thôn Phạm

    2. Thôn Q . Dương
     • Nguyễn Tiến Chỉnh

      Chức vụ: Trưởng thôn Q . Dương

      SĐT: 0975138594

    3. Thôn Tăng
     • Vũ Văn Hòa

      Chức vụ: Trưởng thôn Tăng

      SĐT: 0978603168