Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu mà mình tin tưởng, có đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 31/05/2021

Cùng với cả nước, cử tri xã Phú Châu nói chung, cử tri tổ bầu cử số 05 nói riêng đã nâng cao trách nhiệm, hăng hái tham gia học tập, tìm hiểu Luật bầu cử, suy nghĩ lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử. Ngày 23 tháng 05 năm 2021, mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu mà mình tin tưởng, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân để bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Media/148_PhuChau/Images/202105/7-20210531034146-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 125
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác