Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Media/148_PhuChau/Images/z1840698785217-66564bcb95641178c297779c6f8256b1.jpg

Xã Phú Châu huyện Đông Hưng tỉnh Thái bình nằm ở phía Tây Nam của huyện Đông Hưng, cách Thị trấn Đông Hưng 2,5 km về phía Đông Bắc, có tọa độ 106053’83” độ Vĩ Bắc, 20053’43”  độ Kinh Đông. Xã Phú Châu được chính thức thành lập từ tháng 8/1955 tách ra từ xã Phong Châu, Phía Bắc  giáp xã Phong Châu, Nguyên Xá, Phía Nam giáp xã Trọng Quan, Đông Quag, phía Đông giáp xã Đông Hợp và Đông Động, Phía Tây giáp xã Minh Châu, Hợp Tiến.
Về tổ chức hành chính, xã Phú Châu có 4 thôn là: Thôn Tăng, thôn Phạm, thôn Cốc và thôn Quốc Dương với tổng diện tích đất tự nhiên là 418 ha, trong đó diện tích đất canh tác là 294 ha. Tính đến hết năm 2017, xã Phú Châu có 2.167 hộ gia đình, 6.448 nhân khẩu (trong đó có 17 hộ với 52 nhân khẩu theo đạo Thiên chúa). Đảng bộ xã Phú Châu có 326 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ, trong đó có 4 chi bộ thôn và 5 chi bộ trực thuộc khác là: Chi bộ trường THCS, Chi bộ trường Tiểu học, Chi bộ trường Mầm non, Chi bộ Y tế, Chi bộ An ninh, Chi bộ Quỹ tín dụng.
Theo truyền thuyết, thủa xưa vùng đất Phú Châu, cùng các vùng phụ cận còn có tên gọi là “Vụng Bà Lanh”. Theo tài liệu khảo sát thực địa của nhà Nghiên cứu Dương Quảng Châu “ Vụng Bà Lanh” là một vùng sông nước ăn thông ra sông Trà Lý, nay thuộc các xã Phú Châu, Phong Châu, Đông Động, Trọng Quan, Chương Dương, Minh Châu, Đồng Phú và một phần của xã Hoa Nam. Tuy chủ yếu là đầm lyf, sông nước nhưng quanh “ Vụng Bà Lanh” cũng có nhiều gò đống, một số trong đó vẫn còn lưu giữ tên gọi cho đến ngày nay như : Gò Đống (nay thuộc xã Đông Động) Mải Nái, Mả Rồ, gò Bồ Hòn, gò Cổ Bồng, gò Bong Bóng (thuộc xã Phú Châu)….. Chính những gò đống này đã là điểm dừng chân trú ngụ của cư dân làm nghề chài lưới và thuyền bè tránh sóng do bão biển tràn về.
Từ khi có Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng, những truyền thống tốt đẹp của mảnh đất, con người PHú Châu không ngừng được bồi bổ, phát huy qua các thời kỳ cách mạng 1936-1939; 1939-1945 và được kết tụ bằng cuộc Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 lịch sử, giành chính quyền về tay nhân dân.
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp Xâm luuwowcj trong đội hình chiến đấu của Liên xã Tây Sơn (1947-1949), Phong Châu (1949-1955), dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng xã Tây Sơn, sau là Chi bộ Đảng xã Phong Châu, quân dân các làng của Phú châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kháng chiến- kiến quốc
Nhân dân các làng của Phú Châu ngày nay đã cùng với quân dân các xã Nguyên Xá, Phong châu trực tiếp tham gia hàng chục trận chiến đấu lớn nhỏ, trong đó có 5 trận chiến đấu tiêu biểu, làm tiêu hoan nhiều sinh lực địch, góp phần cùng cả nước đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giải phòng quê hương vào hồi 23 giờ ngày 29/6/1954. Với những cống hiến và thành tích trong cuộc kháng chiến, Phú Châu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý đơi vị “Anh  hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, củng cố hậu hương, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn, Chi bộ và sau này là Đảng bộ xã Phú Châu đã lãnh đạo quân dân trong xã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoă, xã hội, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thực hiện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, PHú châu đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, trở thành xã về đích trong xây dựng nông thôn mới sớm của huyện Đông Hưng.
Công tác giáo dục Đào tạo được Đảng bộ, chính quyền xã quan tâm, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Các nhà trường đã triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Hai không ” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, “Mỗ hầy co giáo là mọt tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”, Các trường học đều đạt chuẩn Quốc gia. 
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Phú Châu đã huy động, đầu tư trên 150 tỷ đồng xây dựng các hạng mục như xây dựng kiên cố hóa, láng hựa, đổ bê tông hệ thống đường trục xã với tổng chiều dài 21,359km. Hoàn chỉnh hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng phụ vụ sản xuất trên địa bàn xã, bê tông hóa đường trục chính giao thông nội đồng với chiều đài là 10.651,6nm kàn niwus 8.600m máng cấp I, cấp II, lắp đặt 4.500 bi cống, 1.500 cọc mốc bờ vùng bờ thửa. 

Media/148_PhuChau/Images/z1837905891628-cc7955f134465790a9396dd55fcd9b6d.jpg


Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống nhân dân ngày một cải thiện, số hộ giầu và khá tăng lên, số hộ nghèo giảm, đặc biệt không còn hộ đói, bộ mặt nông thôn ngày một thay đổi.
 Đảng bộ được huyện công nhận là Đảng bộ vững mạnh xuất sắc, chính quyền được UBND huyện Đông Hưng công nhận là chính quyền vững mạnh nhiều năm liên. HTX DV Nông nghiệp liên tục được huyện xếp loại tốt và là xã có năng xuất lúa cao. Các ban ngành đoàn thể của xã được huyện xết loại xuất sắc, vững mạnh.