Đại hội Đảng bộ xã Phú Châu nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 29/06/2020

Đại hội Đảng bộ xã Phú Châu nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ xã Phú Châu nhiệm kỳ 2020-2025 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng An ninh, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đều cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Media/148_PhuChau/Images/chung.jpg
Media/148_PhuChau/Images/chung-2.jpg
Media/148_PhuChau/Images/chung-3.jpg
Media/148_PhuChau/Images/chung-4.jpg
Media/148_PhuChau/Images/nong-dan.jpg
Media/148_PhuChau/Images/phu-nu.jpg
Media/148_PhuChau/Images/doan-tn.jpg
Media/148_PhuChau/Images/mam-non.jpg
Media/148_PhuChau/Images/tieu-hoc.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 97
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác