Chùa Khánh La làng Tăng
Ngày 27/06/2020

Chùa Khánh La làng tăng nằm cạnh trục đường 39.

Chùa Tăng có tên chữ là Khánh Lâm tự. Theo bản kê khai sự tích các vị thần được phụng thờ ở làng Tăng, khi nói về Đức mẫu Liễu có viết: “Chỗ thờ Đức Liễu hạnh công chúa trước thờ ở chùa, nay lập thành đền thờ cúng riêng”. Điều này cho thấy, trước đây làng có cả đình, chùa và đến năm Bảo Đại năm thứ 9 (1935) còn có đền Mẫu được tạo dựng để thờ mẫu Liễu Hạnh. Năm 2010, nhân dân địa phương, con em xa quê và phật tử đã quyên góp được trên 3 tỷ đồng, tiến hành xây dựng lại chùa Khánh Lâm, đến 2015 thì khánh thành. Chùa Khánh Lâm mới gồm 05 gian, 3 tầng. Tầng 3 có tháp chuông, tháp thờ Phật và tháp Hậu Lâu tạo cảnh tôn nghiêm nơi thờ Phật. Hiện nay, chùa do Đại đức Thích Giác Nguyên trụ trì.

Media/148_PhuChau/Images/img-20160926-135510.jpg

 

Tin liên quan