Chùa Khánh La làng Phạm
Ngày 27/06/2020

Chùa Khánh La làng Phạm nơi lưu giữ giá trị tâm linh

Chùa Phạm có tên chữ là Khánh La tự, được xây dựng vào năm 1872. Trải thiên nhiên gió bão và các kỳ bình hỏa, chùa Khánh La bị xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2002, chùa được đại trùng tu tôn tạo. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chùa là cơ sở bí mật của cách mạng. Một thời chùa đã từng có 2 nhà sư là Thích Huyền Thống và Thích Tâm Tuệ trụ trì, hiện nay là Đại đức Thích Giác Nguyên trụ trì.

Media/148_PhuChau/Images/img-20160926-133535.jpg

 

Tin liên quan