Chùa Cốc
Ngày 27/06/2020

Chùa Cốc là di tích Lịch sử đã được xếp hạng.

 

Chùa Cốc có tên chữ là Phúc Lâm tự. Hiện vẫn chưa rõ năm xây dựng, chỉ biết lần trùng tu, tôn tạo xưa gần đây nhất là vào các năm 1717 và 1743. Đến năm Bảo Đại thứ 13 (1938), làng xây thêm hậu cung, trổ cửa hướng Nam. Trước đây chùa từng có sư Thích Đức Thịnh trụ trì. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chùa là cơ sở kháng chiến quan trọng. Năm 2005, chùa Cốc được UBND tỉnh công nhân là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

 

Media/148_PhuChau/Images/20160926-140559.jpg

 

Tin liên quan